logo
oblecenie
nahradne plnenie
ciara
O nas Sortiment Registrovaný sociálny podnik Náhradné plnenie Referencie Kontakty

Kontakty

Vedenie o obchodné oddelenie :
Bc. Eva Dobiašová, predsedníčka družstva
E-mail: eva.dobiasova@doza.sk
Telefón: +421 56 6521058

Ekonomické oddelenie :
Jana Hreňková, ekonómka
E-mail: jana.hrenkova@doza.sk
Telefón: +421 56 6521058
DOZA, výrobné družstvo
Michalovská 73
073 01 Sobrance
Slovensko

IČO: 36204099
DIČ: 2020040462
IČ DPH: SK2020040462

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s., Sobrance
Číslo účtu: 0483004830/0900
IBAN: Sk42 0900 0000 0004 8300 4830
BIC:GIBASKBX
ciara
DOZA, výrobné družstvo,
073 01 Sobrance