logo
ciara2

ciara2
ciara2

Prvý folklórny festival – Sobranské dobroty

Spievanky, spievanky kdeže ste sa vzali, či ste z neba spadli..............

......ale naši mládenci a dievčence, ženy a muži prišli zaspievať na prvý folklórny festival pod názvom Sobranské dobroty. Poslednú júnovú nedeľu v Sobranciach sa spievalo a naplno žilo folklórom a ľudovou tvorbou. Bol to prvý festival tohto druhu, ktorý organizuje mesto Sobrance. Na festival prišli všetky ľudové skupiny z nášho regiónu. Staršie folklórne skupiny ako sú Pajtašky, Bežovčanky, Zahorčane, Koňušane, Sobrančanky, Viničiar, Užane. O tom , že folklórom žijú aj naše deti nás presvedčili detičky z materských škôl a samozrejme aj klienti z nášho zariadenia DOSOS. Spev a rytmizácia je v našom zariadení najkrajším potešením v rámci muzikoterapie. Bolo to naše prvé vystúpenie takéhoto druhu. Starostlivo a pilne sme sa pripravovali. Dali sme našim tetám z chránenej dielne Doza ušiť veľmi pekné kroje. Aj keď nás to stálo nemalo úsilia ,času, zhonu pri šití krojov aj nemalo prešívania, skúšania a párania, nácviku pesničiek. Všetko to stálo za to, aby sme mohli všetkým ukázať , že aj zdravotne hendikepovaní vedia spievať a tešia sa z toho, že môžu potešiť svoje okolie spevom.

Spev, tanec, remeslá a tvorivé dielne neodmysliteľne patria k folklóru.

Okrem spevu sme mali postavený aj stánok, kde sme mohli ukázať ako pracujeme v našom zariadení v rámci pracovnej terapie a mohli vystaviť naše výrobky. Na pozvanie našej riaditeľky Evy Dobiášovej, v  našom stánku predviedla jedno z ľudových remesiel paličkovej techniky pani Eva Kvasničková, ktorá prišla až z Rakovníka. Keďže pricestovala z veľkej diaľky nemohla ukázať všetko to, čo dokáže vyrobiť zo svojimi paličkami, ale predsa mala krásne obrázky a ozdoby z rôznou tematikou. Okrem paličkovania naša teta Boďa, predviedla háčkovanie šálu na ľudovom drevenom nástroji zvanom Hrable.

Bol to jeden z ďalších pekných a vzrušujúcich zážitkov.

Bc. Silvia Vaľková


ciara2

SOS akcia

V piatok 16.6.2017 sme sa zúčastnili skvelej , poznávacej akcie pod názvom SOS, ktorú každoročne organizuje mesto Sobrance. Akcia je organizovaná ako prehliadka dôležitých povolaní ,ako je záchranná služba, polícia, hasiči, vojsko a pod. Začiatok akcie bol trochu desivý, pretože nám predviedli skutočný zásah polície pri pátraní pašerákov. Hasiči zase hasili horiace auto a záchranári poskytovali prvú pomoc zraneným pri zásahu. Neskôr sme sa už driapali všetkými silami na bojové vojenské vozidlo BVP, policajnú štvorkolku, prezreli sme si rôzne druhy zbraní, či vyskúšali sme si poskytnúť prvú pomoc, či povoziť sa na hasičskom aute. Naši bojovníci si vyskúšali aj bojové umenie KARATE a išlo im to celkom dobre.

Bc. Silvia Vaľková


ciara2

Majáles 2017

Tak ako po predchádzajúce dva roky aj tento rok sme zorganizovali pod vedením riaditeľky Bc. Evy Dobiášovej skvelú spoločensko – kultúrnu akciu Majáles, pod záštitou primátora mesta Sobrance Ing. Pavla Džurinu.

Akcia je organizovaná pre prijímateľov zariadenia a ich rodičov, pozvaných hostí, medzi ktorými nesmie chýbať naša krstná mama Ing. Iveta Chmelová .Tá si k nám meria vždy dlhú cestu a vždy s niečím novým nás prekvapí. Zato jej patrí naše srdečne poďakovanie. Mnohí z pozvaných hostí sa nemohli zúčastniť našej akcie a preto naše pozvanie odmietli, ale nás to neodradilo.

Tento rok je to už tretí jubilejný ročník. Preto aj príprava bola dlhšia, ale o to precíznejšia. Výzdoba , krabičky na darčeky ako aj samotné darčeky, ktoré sme počas pracovnej terapie vyrábali. S niektorými nám pomohli tety z výrobného družstva Dóza, ktorým srdečne Ďakujeme. No a samotný program nám dal zabrať. Starostlivo vyberané pesničky, pravidelne nácviky, trénovanie pamäte a znova a znova opakovanie piesni, ale v konečnom dôsledku to stálo zato.

Akcia sa konala v priestoroch školskej jedálne základnej školy. Urobili sme pestrú výzdobu a postavili Mája, ako sa na správny majáles patrí. Programom nás sprevádzala moderátorka Mgr. Mária Kasičová, ktorá pozdvihla úroveň našej akcie. Spev, tanec, zábava nás sprevádzali celým nedeľným popoludním. Spokojný , šťastný a plný nových zážitkov sme odchádzali domov.

Ďakujeme všetkým, ktorý s nami strávili nedeľné odpoludnie.

Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Lesnícke dni

ciara2

Pravý fašiangový Karneval

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude......

Presne ako v pesničke. Sú fašiangy a presne dnes ráno nám napadol čerstvý sneh. No nás to aj tak neodradilo a predsa sme sa na fašiangový karneval zišli takmer všetci, samozrejme nechýbali ani rodičia.

Tento rok sme karneval nazvali pravý, pretože si každý z nás vrátane rodičov a vychovávateliek doniesol vlastnú masku a boli skutočne nádherné. Program bol skvelý. Na začiatok sme sa kochali maskami a dobre sme sa nasmiali, potom sme veselo spievali pod vedením nášho muzikoterapeuta Lukáša, zahrali sme si zmyslové hry a zistili sme, že nie je to vôbec ľahké iba hmatom a čuchom zistiť čo je v danej nádobe.

Potom sme sa v sprievode vydali pozrieť a rozveseliť aj naše tety, ktoré usilovne pracujú v chránenej dielni Doza- výrobné družstvo . Spevom a chutnými dobrotami sme im na chvíľočku spríjemnili deň. Fašiangy sú spojené s hodovaním, tak aj mi sme pripravili stôl plný chutných dobrôt. Nechýbali šišky, škvarkové pagáče, chlieb s masťou a cibuľkou, škvarková nátierka, makovník, kakaovník, klobásové jednohubky, moravské koláče a bodkou bol sladký zákusok a káva.

Po výdatnom hodovaní nasledovala už len voľná zábava v podobe tanca , spevu a rozhovorov. Spočiatku sme sa obávali ako to všetko dopadne, ale dobrá zábava, neskrývaná radosť a samozrejme chutné jedlo všetky obavy rozplynuli hneď na začiatku.

Opäť mame ďalší nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať

Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Vianočný bazár

Adventný čas bol pre nás plný radosti, zhonu a práce, kde sme počas pracovnej terapie vyrábali vianočné dekorácie. Práca s látkou, papierom, lepidlom, servítkou či voskom nám pomohlo vytvoriť úžasné vianočné ozdoby. Všetky výrobky sme mohli predávať na Vianočnom bazáre v Sobranciach. Bol to náš prvý ročník vianočného predaja, na ktorý nás pozval primátor mesta.

Predaj bol dosť náročný, pretože každý z účastníkov predaja mal veľký výber rôznych a veľmi zaujímavých dekorácii. Zarobené peniažky boli pre nás peknou odmenou za našu snahu a hneď sme ich investovali na nákup hudobných nástrojov, ktoré využijeme pri muzikoterapii.

Okrem predaja výrobkov sme vystúpili s vianočným programom. Aj keď sme mali trému, nakoniec všetko dobre dopadlo. Na tento deň 11.12.2016 máme veľa nových a nezabudnuteľných zážitkov.

Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Spoločný športový deň

Pri príležitosti Dňa detí sa 8.6.2015 sa uskutočnilo spoločné stretnutie detí zo zariadenia Dosos – Sobrance a partnerských zariadení ANIMA – Michalovce a ONDAVA – Rakovec nad Ondavou v spolupráci so ZŠ - Choňkovce. Akcia mala názov spoločný deň. Cieľom bolo spoločné stretnutie mladých ľudí so znevýhodnením do kolektívu so zdravými deťmi a nadviazanie nových kontaktov. Akcia sa začala svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Choňkovciach. Omšu celebroval Vladyka Milan Chautur, za pomoci Sobranského dekana Jozefa Kellӧ, otca Jozefa Fabišíka - miestneho farára a otca Slavomíra Juska z Rakovca nad Ondavou. Duchovným povzbudením boli slová Vladyku Milana, ktorý apeloval na vzťah detí a rodičov, na vzájomné pochopenia a povzbudenie a modlitbu za lepší a krajší život. Po krátkom občerstvení, vystúpili žiaci zo ZŠ – Choňkovce a Dozáčikovia zo zariadenia Dosos, n. o. s krátkym programom. Na každej akcii nesmú chýbať ani športové hry. Všetci sa aktívne zapojili, za čo získali sladkú odmenu. Súčasťou akcie bola aj prehliadka polície. Aj keď nás počasie vyhnalo pod prístrešok základnej školy, všetci sme sledovali ukážky policajných psov a nechýbal ani prevoz na policajnej štvorkolke, čo bolo pre mnohých najkrajším zážitkom. V závere čakala mala odmena pre súťažiacich, za ktorú vďačíme firme Audiofon z Banskej Bystrice.

Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Slávnostná sv. liturgia s výnimočnými ľuďmi


Každý z nás dostal rôzne dary vďaka, ktorým sme výnimoční a potrební pre tento svet. Niekto je nadpriemerne inteligentný, iný má vysoké umelecké vlohy, ďalší je nadaný pre technické veci a niekto iný vyniká v manuálnych zručnostiach. No výnimoční sú aj tí, ktorí od Stvoriteľa nedostali nadpriemerné vlohy, ale sú inak obdarovaní, a nás obohacujú tým, že sú.

V Sobranciach je zriadený DSS a RS pri DOSOS n.o. pre zdravotne postihnutých ľudí, či už mentálne alebo telesne. A práve títo, inak výnimoční mladí ľudia, sa spolu s riaditeľkou tohto zariadenia pani Bc. Evou Dobiášovou, pracovníčkami Mgr. Alicou Šabakovou, pani Boženou Šabakovou a svojimi rodičmi vybrali do Gréckokatolického Chrámu sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach, aby sa poďakovali Pánu Bohu za všetky dobrá, a zároveň si pred nastávajúcimi sviatkami vyprosili milosť požehnania, a to na slávnostnej sv. liturgii, ktorá sa konala 9.12.2014, a bola obetovaná za deti zo zdravotným postihnutím z DSS a RS, za ich rodičov, ako i pracovníkov tohto zariadenia. Keďže sv. liturgia sa konala tesne po sviatku sv. biskupa Mikuláša, pripojil sa k liturgii aj tento úmysel.

Sv. liturgiu celebroval ThLic. Jozef Kellӧ, protopresbyter protopresbyterátu Sobrance, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol úlohu detí. V homílii, ale aj v závere sv. liturgie nám všetkým zúčastneným pripomenul , že dôležité je mať medzi sebou takýchto výnimočných ľudí, a hoci potrebujú od svojich blízkych veľa pomoci, ukrýva sa v nich veľká hodnota, a poukázal aj na to, ako  oni pomáhajú nám, aby sme sa stávali lepšími, pozornejšími a láskavejšími k druhým.

K pripojenému sviatku sv. Mikuláša, bol po sv. liturgii pripravený krátky program, v ktorom sa každý zo zúčastnených detí predstavil básňou a spoločnými piesňami k sv. Mikulášovi s akordeónovým doprovodom pod vedením Mgr. Art Máriii Šabakovej. Toto snaženie bolo odmenené milým slovom a darčekom od samotného Mikuláša. Darčekom z tvorivej dielne zariadenia bol obdarovaný i o. Jozef Kellӧ riaditeľkou zariadenia v jej záverečnom poďakovaní.

Týmto malým pohľadom, do navonok bežného dňa v Sobranciach, sme sa chceli podeliť o radosť, ktorú nám tento deň priniesol, a zároveň sa poďakovať tým, ktorí mali myšlienku uskutočniť sv. liturgiu pre postihnutých a všetkých, ktorí sa na nej podieľali.

Prajeme požehnaný predvianočný čas a krásne sviatky.

Mgr. Alica Šabaková

ciara2

Deň úcty k starším


Jeseň, krásna svojou farebnosťou, typická zbieraním plodov, ktoré zušľachtili pracovité ruky človeka.

Takáto krása jesene sa napĺňa v srdciach starších ľudí, ale i tých mladších, a pripomína nám ju práve mesiac október, ktorý je mesiacom úcty k starším. A práve pri tejto príležitosti svoje polročné úsilie predstavili prijímatelia sociálných služieb z DSS a RS Sobrance v kultúrnom programe pri príležitosti mestských osláv Dňa úcty k starším.

Deti svoj hudobno - slovný program pripravili v rámci muzikoterapie uplatňujúcej v zariadení, ktoré v úvode predstavila riaditeľka DOSOS n.o. Sobrance pani Bc. Eva Dobiašová. Vo svojom príhovore, mimo iného predstavila muzikoterapeutku, pod vedením, ktorej deti s radosťou pracujú a tešia sa zo spievania, magisterku umenia Máriu Šabakovú, a svoje spolupracovníčky Mgr. Alicu Šabakovú, Mgr. Janu Baľakovú a Boženu Šabakovú, ktoré sa o deti starajú. No, a potom už na rad prišli deti so svojim vystúpením pre tých skôr narodených, v ktorom sa predstavili s detskými pesničkami, ako my sme malé srdiečka, o líštičke, divadelné stvárnenie vláčika Tiroláčika, ako i o veselej maňuške. Po nich nasledovali pesničky striedané básničkami k aktuálnej téme o mamičkách a babičkách. A nakoniec nechýbali ani známe detské rytmické veselé ľudové piesne.
V závere vystúpenia pani riaditeľka Bc. Eva Dobiašová spolu s prednostom Okresného úradu v Sobranciach MVDr. B. Lešom PhD, a poslancom MsZ v Sobranciach MVDr., Bc. M. Petrom spoločne uviedli do života posypaním voňavými lupeňmi ruží "DOZÁČIKA" - symbol zariadenia DSS a RS v Sobranciach, ktorého autorkou je Mgr. Alica Šabaková.

Sálou sa niesla nielen vôňa lupeňov šípových ruží, ale i krásne tóny piesne "Ej, Zalužicke poľo..." v podaní už "Dozáčikov", ku ktorým sa pridali i diváci v sále.

Že sa vystúpenie návštevníkom podujatia páčilo nás presvedčil ich spontánny potlesk, a že na svoje si prišli i naše deti , sme si istí, a dali to patrične najavo svojim nadšením, radosťou a spokojnosťou. Veríme, že z tohto podujatia všetci odchádzali plní hlbokých dojmov a zážitkov.

Mgr. Alica Šabaková

ciara2

Naša prvá šarkaniáda....


Je tu jeseň, krásny čas, čas jesenných radovánok, ku ktorým mimo iného neodmysliteľne patria šarkany. Tak, aj my v našom zariadení DOSOS, n.o. DSS a RS v Sobranciach, sme sa na chvíľu preniesli do svojich detských čias, čo môže urobiť občas každý z nás kedykoľvek a kdekoľvek, a poriadne sa zabaviť. Urobili sme to aj my, spolu s našimi zverencami - našimi deťmi, 30 októbra pri zorganizovaní nultého ročníka "našej šarkaniády".

Deti púšťali už vopred pripravené šarkany, a aj napriek tomu, že k nám zavítal nezbedný škriatok, ktorý zapríčinil, že dva šarkany nezvlietli, nič to nemenilo na dobrej zábave a nálade. Deti sa vyšantili do "zbláznenia". Ti, ktorí sa nemohli rozbehnúť za lietajúcimi šarkanmi, tak ich sprevádzali svojim nedšeným úsmevom. Pripravené bolo pre nich i sprievodné podujatie - fúkanie balónov, ktoré následne púšťali. Každé dieťa bolo odmenené sladkosťou. Podujatie sa chýlilo k záveru, všetci, dospelí i deti sa dobre zabavili. Deti sa do zariadenia vrátili v dobrej nálade, spokojné, nadšené, niektoré dokonca unavené, no všetke plné dojmov a zážitkov, o ktorých sa mali možnosť celé popoludnie rozprávať.

Už sa tešíme na prvý ročník "našej šarkaniády", na ktorú si vyrobíme v tvorivej dielni vlastné originálne šarkany.

Mgr. Alica Šabaková

ciara2

... môj priateľ pes


Každý z nás má niekoho blízkeho, koho má rád , komu môže dôverovať, a na koho sa môže spoľahnúť. Môže to byť blízky človek, alebo aj zvieratko, či je to už psík, mačička, kôň, delfín alebo nejaké iné.

Zvieratka sa v mnohých prípadoch využívajú pri psychoterapii telesne i mentálne postihnutých osôb, pretože sa predpokladá, že zvieratko – pes, je najspoľahlivejším priateľom človeka, a často jediným v osamotení a chorobe.

Pri práci s PSS /ďalej naše deti/ v našom zariadení DSS a RS neziskovej organizácii DOSOS, n.o. uplatňujeme rôzne formy terapie. Mimo muzikoterapie, dramatoterapie, arteterapie postupne prechádzame i ku canisterapii.

No, a práve v nadväznosti ne prípravu ku canisterapii, ako i v rámci rozumovej a relaxačnej činnosti sme zorganizovali 9. októbra 2014 prednášku o kynológii spojenú s besedou a názornými ukážkami, ktoré predvádzali skúsení kynológovia s piatimi psíkmi.

Beseda naše deti zaujala, najprv zasypali pozvaných hostí množstvom zaujímavých otázok, ale zároveň sa s nimi rozprávali o svojich domácich priateľoch, o príbehoch a zážitkoch s nimi. V druhej časti besedy, prednášajúci, ktorí sa dlhé roky venujú kynológii predviedli päť psov medzi, ktorými boli labradori, vlčica CIVA, Ares, ale i špringlšpaniel. Naši pozvaní hostia, ktorí k nám docestovali z Komárna pani Kristína Hercigová, z Trebišova Jozef Nagy, z Poruby pod Vihorlatom Marián Lechman predviedli so psami rôzne ukážky, počúvanie na povely a podobne. Dovolili, aby sa deti s nimi mohli skamarátiť, pohladiť ich, i vyskúšať si aportovanie, čomu sa deti veľmi tešili.

Podujatie u všetkých zúčastnených zanechalo hlboké dojmy, najmä u našich detí ostali pozitívne zážitky a príjemné chvíle.

Mgr. Alica Šabaková

ciara2

DOZA, výrobné družstvo s veľkým úspechom na COOPEXPO v Nitre

Sobrančania reprezentovali v Nitre...


  Augustové dni patrili vo výrobnom družstve DOZA a jemu patriacej neziskovej organizácii DOSOS DSS a RS v Sobranciach veľkým prípravám. Chystali sa totiž na 21. medzinárodnú družstevnú kontraktačno – predajnú výstavu spotrebného tovaru COOPEXPO v Nitre. Výstava sa konala v dňoch 21. – 24. augusta 2014 v areáli výstavníctva Agrokomplex v pavilóne M3. Spolu s výrobkami DOZA v.d. Sobrance sa išli do Nitry predstaviť i deti z Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska, ktorí pozvanie dostali priamo od predsedníčky COOP PRODUCT SLOVENSKO Ing. Ivety Chmelovej.

  Ukázať sa celému Slovensku všetci DOZAci chceli čo najlepšie. K prezentácii výrobkov sa pridali veľké výstavné tabule s ukážkami vlastných prác deti DSS a RS, ako i fotografie z ich bohatej činnosti a aktivít z oblasti spoločenskej, kultúrnej i športovej, no a a aj „malé - veľké prekvapenie.“ Väčšina združení či rôznych spoločností má svoje meno i svojho miláčika – maskota. Ten v Sobranciach doteraz chýbal. Avšak pri prípravách do Nitry riaditeľka DOSOS n.o. DSS a RS pani Bc. Eva Dobiašová prišla s myšlienkou vytvoriť maskota neziskovej organizácie DOSOS DSS a RS. Návrh aj konečnú podobu a vypracovanie vytvorila pani Mgr. Alica Šabaková, ktorá mu vymyslela aj meno. DOSOS n.o. má svojho Dozáčika. Tak, spolu s deťmi Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska Sobrance, sa vybral do Nitry na svoje uvedenie do života aj Dozáčik. Na prípravách sa svojím dielom podieľali všetci. V tvorivej dielni DSS a RS sa vyrábali rekvizity k jednotlivým piesňam v programe, pod vedením pani Boženy Šabakovej. V Nitre deti vystupovali dva dni. V prvý deň vystúpili pred predsedníčkou COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. Ivetou Chmelovou a všetkými predsedami výrobných družstiev Slovenska na ich zasadnutí, ako i  pred návštevníkmi Agrokomplexu Nitra. V úvode vystúpenia predstavila predsedníčka Bc. Eva Dobiašová výrobne družstvo DOZA, ako i neziskovú organizáciu DOSOS a jej Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko.

  Po ňom nasledoval hudobný program deti DSS a RS. Ten tvoril spev piesní o prírode a zvieratkách, divadelné stvárnenie skladieb Vláčika Tiroláčika, Maňušky, hudobný sprievod na píšťalke a bubnoch, a nakoniec sa všetkým predstavili rytmickým vytlieskaním svojich mien. Ich zanietenie a snahu odmenil krásny a dlhý potlesk účastníkov a návštevníkov Agrokomplexu Nitra v pavilóne M3. Hudobný program pripravila a deti na akordeóne sprevádzala Mgr. Art. Mária Šabaková. Na znak toho, že vystúpenie bolo na vysokej úrovni, a že sa návštevníkom páčilo, svedčilo i to, že sa v závere vystúpenia všetkým účinkujúcim v programe, umeleckej vedúcej Mgr. Art Márii Šabakovej, riaditeľke DOSOS n.o. Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska v Sobranciach pani Bc. Eve Dobiašovej poďakovala predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO pani Ing. Iveta Chmelová, ktorá zároveň všetkým venovala upomienkové darčeky.

  Súčasťou predstavenia bolo samozrejme i dôstojné uvedenie do života Dozáčika. Jeho krstnou mamou sa pochopiteľne stala pani predsedníčka Ing. Iveta Chmelová, ktorá za prítomnosti riaditeľky Bc. Evy Dibiašovej ho pred všetkými pokrstila farebnými kvetinovými lupienkami, a tento slávnostný akt potvrdila podpisom v kronike DOSOS n.o. DSS a RS Sobrance. A ako by to bolo, keby sa na krstinách nespievalo. Tak sa už „Dozáčikovia“ nezahanbili a všetci – od pani riaditeľky, detí, ich rodičov, zamestnancov spievali všetci naše krásne zemplínske a rusínske ľudové piesne. Nálada bola veselá, vnútorne veľmi silná, kde-tu bola aj slzička v oku a pretrvala aj v druhý deň. Deti „Dozáčikovia“ vystúpili so skráteným programom , a po ňom ich čakala cesta domov.

  Sme radi, že sme mohli reprezentovať naše mesto, nás, pred celým Slovenskom. Ďakujeme pani Ing. Chmelovej, predsedníčke COOP PRODUKT SLOVENSKO a Družstevnej únii za finančný príspevok, a Dozáčikovi želáme, aby bol potešením pre všetkých, ktorí zavítajú do priestorov DOZA v.d., DOSOS n.o. DSS a RS v Sobranciach.

Mgr. Alica Šabaková

ciara2

Lásku v srdci mám


  Pod týmto názvom sa v dennom stacionári DOSOS, n.o. Sobrance niesli oslavy Dňa matiek. Prečo práve pod týmto názvom? Nuž, lebo nekonečná je láska matiek k deťom, srdečná láska detí k mamkám, a nechýba ani úprimná láska členov kolektívu, ktorým rodičia svoje deti zverili.


  V každodennom zhone, pod tlakom povinností i starostí, si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako rýchlo plynú dni, a ako sa striedajú mesiace, jeden krajší od druhého. Ten, v ktorom sme sa stretli, je jedným z najkrajších v roku, v ktorom všetko  rozkvitá. Najkrajšia zo všetkého je určite rozkvitnutá láska v srdci matky. Zrejme, preto v ňom oslavujeme i jeden z najkrajších sviatkov – Deň matiek.
  Mama – slovo na dve slabiky, tak veľmi jednoduché, no na druhej strane tak dôležité, hlboké, blízke, čo všetko sa za ním skrýva. Láska, istota, objatie, radosť pochopenie, opora, starostlivosť, a mohli by sme ešte dlho pokračovať v menovaní jeho hlbokého významu.
  Hudobno ,slovné pásmo pod názvom „Lásku v srdci mám“ v dennom stacionári DOSOS, n.o. v Sobranciach, ktoré pripravili deti zariadenia bol prejavom lásky, úcty a vďaky svojim mamkám, ako i výsledkom ich veľkého snaženia potešiť ich. Celé podujatie otvorila a prítomných privítala riaditeľka zariadenia Bc. Eva Dobiášová.
  V programe, ktorý hovoreným slovom sprevádzala Mgr. Alica Šabaková a na akordeóne doprevádzala Mgr. Art. Mária Šabaková odznelo v podaní detí sedem básní, deväť piesni. Deti sa zahrali nielen na recitátorov, ale i malých muzikantov, hercov s maňuškami a previezli sa i na vláčiku Tiroláčiku. Mamičkám a všetkým pozvaným hosťom patril spoločný záverečný verš a spoločná pesnička, po ktorej deti odovzdali všetkým ženám kvet a vlastnoručne vyrobený darček, ktorý bol o to vzácnejší. Darčeky deti vyrobili v rámci činnosti v tvorivej dielni v zariadení pod vedením pani Boženy Šabakovej, a nie len pre mamičky, vyrobili ich viac, ktoré za spevu a hudby zaniesli všetkým ženám v dielni výrobného družstva DOZA, kde ich pozdravili pesničkami a básničkami. Aj pri tejto oslave sa deťom podarilo vyčarovať svojim vystúpením slzy šťastia, ako i vrúcne objatia. Nasledovalo príjemné posedenie plné lásky, pohody a úprimných rozhovorov pri skromnom pohostení.

Mgr. Alica Šabaková

ciara2

"Hodinka s hudbou"


- Ing. Ivetou Chmelovou, predsedníčkou COOP PRODUKT SLOVENSKO
- Mgr. art. Mariou Šabakovou s akordeónom


Hudba vplýva na psychiku človeka viac, než sme si v dnešnom uponáhľanom svete schopní uvedomiť alebo vôbec aj pripustiť. V každom prípade má čarovnú moc previesť nás do jedinenčnej a zároveň tajuplnej sféry, v ktorej sa prekrýva reálny svet so svetom predstáv. Pre deti s mentálnym postihnutím je terapia hudbou veľkým prínosom. Pomáha im totiž pri rozvíjaní motoriky, citového prežívania, koncentrácie, sluchových schopností a nakoniec je príjemným uvoľňujúcim prostriedkom.
Z týchto dôvodov aj v našom zariadení túto terapiu využívame. Konkrétne táto, ktorú nám pripravila Mgr. art. Mária Šabaková, sa konala za účasti pani Ing. Ivety Chmelovej, predsedníčky COOP PRODUKT SLOVENSKO, ktorá nás poctila svojou návštevou.
Mgr. art. Mária Šabaková k nám zavítala s akordeónom, kde sa na začiatku skamarátila s deťmi zaspievaním známych detských ľudových pesničiek. Potom prišla pre deti trošku náročnejšia časť. V nej sa počúvaním zapojili do cestovania v skladbe Vláčik, navštívili Tiroláčika v Rakúsku a nakoniec sa zahrali s nezbednou Maňuškou. Všetky skladby sprevádzalo hovorené slovo s opisom príbehu v melódii: napr. rozbiehanie vláčika, pískanie, skákanie Tiroláčika, hranie sa a zlostenie Maňušky. Koniec hodinky muzikoterapie patril dvom piesňam o prírode a zvieratkách, ktoré sa deti naučili spievať. Keďže boli veľmi šikovné, pri opakovaní pesničiek k nim pripojili tlieskanie a napodobňovanie zvieratiek, čo len zvýšilo ich radosť zo spoločného muzicírovania.
Takto sme spolu strávili krásny čas a navzájom si spríjemnili deň.

Mgr. Alica Šabaková

ciara
DOSOS, nezisková organizácia,
073 01 Sobrance