logo
ciara2

ciara2

Náš nový záhon

Jarné obdobie bolo v neziskovej organizácii Dosos n.o., Sobrance plné radosti, zhonu a práce, keď sme zhotovovali záhon v našom zariadení. Začali sme s úpravou terénu a zhotovením samotnej konštrukcie. Samotný záhon sme s pomocou prijímateľov naplnili zeminou. Samotná výsadba jednotlivých rastlín prebiehala priebežne. Snažili sme sa o to, aby sme oboznámili našich prijímateľov, s prácou a starostlivosťou o rastliny. Počas pracovnej terapie sa učíme zvládať rôzne formy práce napr. sadenie, polievanie, okopávanie. Prijímatelia sa tešili na prácu v záhone a z prvej ochutnávky našej úrody.

Návšteva dopravného ihriska Onder Sobrance

Ako každý rok aj toto letné obdobie sme si nenechali ujsť návštevu dopravného ihriska Onder Sobrance, kde si naši prijímatelia znovu osvojili dopravné predpisy, a mohli si vyskúšať jazdu na autíčkach. Bolo to pre nich veľmi zábavné a poučné. Vzdelávacie hry na dopravnom ihrisku boli zamerané na výchovu prijímateľov, viedli ich k rešpektovaniu bezpečnosti na cestách. Dopravné ihrisko sa od našej poslednej návštevy vynovilo, pribudlo nové dopravné značenie. Návštevu dopravného ihriska si v krátkom čase na žiadosť prijímateľov radi zopakujeme.

Opekanie v Sobraneckých kúpeľoch

V mesiaci máj sme sa ako zariadenie Dosos n.o., Sobrance zúčastnili opekania v Sobraneckých kúpeľoch s prijímateľmi a ich zákonnými zástupcami. Opekaniu predchádzala úprava prostredia a príprava ohniska. Po príchode prijímateľov sa zapálil oheň a všetci s nadšením začali opekať. V rámci prechádzky po lesníckom náučnom chodníku sa prijímatelia oboznámili s prostredím a históriou kúpeľov, navštívili sme Kaplnku sv. Petra a Pavla, hrali sa spoločenské hry. Ako prekvapenie bola prítomnosť ťažného koňa s ktorým sa bolo možné odfotografovať. Prijímatelia odchádzali plný zážitkov.

Valentínsky Karneval 2020

Dámy a páni, viem ako sa lieči žiaľ, oblečte si masky a poďte s nami na karneval.

Je tu fašiangový čas, ktorý trvá od troch kráľov až do popolcovej stredy. Fašiangy sa odjakživa považovali za sviatky bujarej zábavy, sprievodu bláznivých masiek a jedla, ku ktorému neodmysliteľne patria zabíjačkové špeciality a vyprážané fánky, šišky, kreple, pampúšiky, ktoré sa v každom regióne nazývali inak.

Zmena je život a život treba žiť a preto sme sa rozhodli, že 14.2.2020 si užijeme deň plný zábavy, tanca, hier a radosti.

Pripravili sme si masky a zmenili sme sa na rôzne monštrá, príšery, zvieratká, historické postavy alebo známe osobnosti a prišli sme aj v sprievode svojich rodičov na Valentínky karneval do zariadenia DOSOS n.o., v Sobranciach.

Fašiangy sa nesú v znamení bujarej zábavy a uvoľnenej spoločenskej konvencie a bláznovstiev, tak sme sa poriadne odviazali a zabávali. Vyskúšali sme si množstvo hier ako tanec s balónom, príprava jedla pre hostí, pomoc blízkemu, inkognito a mnoho iných zábavných a úsmevných hier, samozrejme nechýbala hudba a tanec. Neodmysliteľnými symbolmi fašiangového karnevalu sú radosť, veselosť a hojnosť jedla, ktoré samozrejme nechýbalo a po výdatnej zábave sme si doprali dobroty všetkého druhu.

Spokojný a šťastný sa tešíme na ďalší ročník Karnevalovej zábavy.

Bc. Silvia Vaľková

Vianoce v zariadení Dosos n.o., Sobrance 2019

Počas adventu je všade cítiť vianočnú atmosféru. Všetci sme šťastnejší, milší, tešíme sa na darčeky, na Mikuláša. Rozmýšľame čo komu darujeme pod stromček alebo ako môžme urobiť radosť niekomu inému. Tento rok nás potešila rodina Medviďová z Koromľe, ktorá pre našich klientov pripravila darčeky. Boli to pekne previazané škatule plné rôznych milých darčekov – šálky, anjeličky, rukavice, ponožky, kozmetika, sladkosti, sušené ovocie a pod. Prekvapenie a neskrývaná radosť prijímateľov bola vidieť nielen na ich tvárach ale aj na zmene správania. Ďakujeme rodine Medviďovej za príjemné prekvapenie a prajeme veľa šťastia, zdravia a radosti v živote.

Bc. Silvia Vaľková

Vianočný bazár 2019

Už tradične druhá adventná nedeľa sa v Sobranciach niesla v duchu Vianoc.
Za mestským kultúrnym strediskom zrazu vyrástlo malé vianočné mestečko. Stánky plné vianočného punču, remesiel, ale aj stánky plné krásnych vianočných ozdôb a darčekov, ktoré si pripravili jednotlivé školské zariadenia, neziskové organizácie, občianske združenia a iné inštitúcie mesta Sobrance. Samozrejme aj naše zariadenie nechýbalo a spolu s prijímateľmi a ich rodičmi predávali výrobky, ktoré spolu s vychovávateľkami vytvárali počas pracovnej terapie. Získané finančné prostriedky znova použijeme na pomôcky pri pracovnej terapii. Atmosféru dotváral vianočný punč, buchta a program detí, mládeže a speváckej skupiny Sobrančanky.

Bc. Silvia Vaľková

Vianočná besiedka 2019

V poslednom týždni adventného času sme sa znova stretli aj keď naše stretnutie bolo očakávane a pripravované , nechýbali ani tajomstvá, objatia, jedlo a naša spoločná rodina, ktorú tvoria klienti, rodičia a pracovníci zariadenia. Vianočná výzdoba, na ktorej sa podieľali nielen pracovníčky zariadenia ale aj samotný klienti, spoločne prestretý stôl, sviečky , program o zrodení Ježiška v jasličkách spolu s vianočnými piesňami , darčeky pripravené počas pracovnej terapie pre rodičov, to všetko predstavovalo samotnú a neskrývanú radosť klientov, rodičov, ale aj pracovníkov zariadenia. Tento rok sme mali pripravené tak ako sa na Vianoce patrí aj tajné prekvapenie v podobe nádherných vianočných kolied, ktoré nám zaspievali skvelí ľudia z Inoviec pod vedením otca Nováka, ktorí neváhali a prišli nás potešiť. Aj keď koledy boli v rusnáčtine, niektoré sme poznali a spolu sme si zaspievali no a niektorým vypadla aj malá slzička radosti. Potom už nasledovala spoločná kapustnica , punč a iné dobroty. Spoločné hodovanie sme ukončili vzájomnými objatiami a želaniami k nadchádzajúcim sviatkom a tak ukončili rok 2019 v našom zariadení.

Bc. Silvia Vaľková

Mikuláš 2019

Každý rok 6. decembra chodí Mikuláš a rozdáva dobrým deťom sladkosti. Tento rok mal Mikuláš plné ruky práce a pretože nás nemohol navštíviť, rozhodol sa že nám nechá darčeky v papučkách ako sú oriešky a zemiačky na vianočné sviatky a pod stromčekom nechal sladkosti. Na pomoc si pozval dobrú tetu Luciu Hankovú – lesnú pedagogičku, ktorá nám pripravila nádherný program plný zábavy a poznania prírody, práce v prírode a iných zákonitosti spojených s prírodou. Spoločne sme si vyrobili vianočné ozdoby na stromček, pod ktorým nám zanechala darček v podobe drevených makiet zvierat a listov. Nechýbal ani lesný roh, na ktorom teta Lucia zatrúbila na začiatku aj na konci a keďže má veľmi blízky vzťah k harmonike, tak nám zahrala aj vianočné koledy, ktoré sme si spolu zaspievali. Tak sme spolu prežili krásny Mikulášsky deň plný zábavy a poznania

Bc. Silvia Vaľková

Divadlo v zariadení 2019

Do nášho zariadenia už po tretí krát zavítalo prešovské neštátne profesionálne divadlo Portál.
Tentokrát si pre nás vybrali hru o zlatej rybke. Neodradil ich ani maličký priestor nášho zariadenia.
Príbeh sme poznali a s údivom sme sledovali ako sa na malom priestore dá urobiť pekné divadlo. Nádherne rekvizity, rytmické pesničky nás očarili a v niektorých momentoch sme sa aj pridali a potleskom povzbudzovali hercov príbehu.
Skvelá atmosféra, farebné kulisy, zabávači nám spríjemnili deň a zanechali pekné a nezabudnuteľné spomienky.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalší z príbehov divadla Portál.

Bc. Silvia Vaľková

Výlet do Levoče

Tam okolo Levoči ,kde sa voda točí...................presne tam, kde sa voda točí a nie preto že nemáme frajerov, ale preto , aby sme spoznali krásy nášho malého a pekného Slovenka.

Tentoraz sme sa rozhodli zmeniť denný režim našej činnosti v zariadení a vycestovali trochu ďalej od nášho mesta smerom na západ do mesta Levoča.V spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Michalovce sme sa vydali začiatkom novembra na pekný výlet. Cestovali sme všetci prijímatelia, rodičia, babky, tety, pracovníci zariadenia aj naša pani riaditeľka, ktorá nám vytvorila podmienky na cestovanie a poznávanie krás Slovenska a v neposlednej rade aj spoločný výlet na zocelenie sa kolektívu.

Cesta bola veľmi dobrá aj keď boli obavy ako to zvládneme, ale všetko sa pominulo nasadnutím do autobusu a plným očakávaním z poznávania nového. Niektorý takto cestovali prvý krát, iný už majú zážitky zo spoločného cestovania ,ale vzrušenie bolo u všetkých rovnaké. V Levoči nás čakala sprievodkyňa, ktorá nám pútavým spôsobom opísala históriu mesta Levoča. Aj keď poprchávalo nás to neodradilo a pokojne sme sa prechádzali mestom, pozorovali , fotili a s otvorenou pusou počúvali. Okrem mesta sme navštívili vzácny kostol sv. Jakuba ,vyskúšali sme si miesto kde sedela Levočská biela pani či zapálili sviečku. Všade bolo veľmi pekne, ale všetko bolo limitované časom preto sme si nemohli dôkladnejšie poobzerať všetko čo nám bolo v tej krátkej chvíľke povedané. Spoločnou modlitbou a poďakovaním sme opustili sväté miesto a presunuli sme sa do centra mesta na obed. Najzaujímavejším miestom bolo múzeum špeciálnej pedagogiky, kde sme sa veľa dozvedeli o histórii špeciálnej pedagogiky o Brailovom písme, ale aj novinky súčasnej pedagogiky a mohli sme si vyskúšať rôzne druhy zmyslových hier, prácu modernej formy učenia a vzdelávania formou programu na interaktívnej tabuli, ktorá sa stala súčasťou práce aj v našom zariadení. Cesta späť ubehla ako voda aj keď unavený, ale plný elánu, zážitkov, spomienok sme si pospevovali až domov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili vidieť a počuť, ale hlavne zúčastniť sa. Veríme, že to nebolo posledný krát.

Bc. Silvia Vaľková

Mikuláš 2019

Každý rok 6. decembra chodí Mikuláš a rozdáva dobrým deťom sladkosti. Tento rok mal Mikuláš plné ruky práce a pretože nás nemohol navštíviť, rozhodol sa že nám nechá darčeky v papučkách ako sú oriešky a zemiačky na vianočné sviatky a pod stromčekom nechal sladkosti. Na pomoc si pozval dobrú tetu Luciu Hankovú – lesnú pedagogičku, ktorá nám pripravila nádherný program plný zábavy a poznania prírody, práce v prírode a iných zákonitosti spojených s prírodou. Spoločne sme si vyrobili vianočné ozdoby na stromček, pod ktorým nám zanechala darček v podobe drevených makiet zvierat a listov. Nechýbal ani lesný roh, na ktorom teta Lucia zatrúbila na začiatku aj na konci a keďže má veľmi blízky vzťah k harmonike, tak nám zahrala aj vianočné koledy, ktoré sme si spolu zaspievali. Tak sme spolu prežili krásny Mikulášsky deň plný zábavy a poznania

Bc. Silvia Vaľková

Barlička nádeje

5.9.2019
Dňa 5.9.2019 sa na mestskom futbalovom ihrisku v Sobranciach uskutočnil po prvýkrát zážitkovo-vzdelávací deň pod názvom Barlička nádeje. Organizátorom akcie bolo zariadenie DOSOS n.o., Sobrance pod vedením riaditeľky Evy Dobiašovej, záštitu prevzal poslanec KSK Martin Hrunka spolu s predsedníčkou COOP PRODUKT Slovensko Ivetou Chmelovou. Akcia bola organizovaná v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Michalovce pod vedením Eriky Demčákovej, ktorá nás celým programom sprevádzala.
Projekt bol určený pre prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len prijímatelia) v domovoch sociálnych služieb (ďalej len DSS) v rámci Košického kraja. Účastníkmi boli DSS DOMKO Košice, DSS Rakovec nad Ondavou, DSS Anima Michalovce, DSS Lidwina Strážske, DSS Dosos Sobrance a ZpS – ZOS Sobrance, ktorí predstavovali jednotlivé družstvá. Prijímatelia si primeranou formou rešpektujúcou ich hendikep mohli vyskúšať a osvojiť:

• základy prevencie kriminality v zastúpení Hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach pod vedením Radoslava Kalanina - zástupcu veliteľa mobilnej zásahovej jednotky,
• základy prevencie proti požiarom v zastúpení Hasičského a záchranného zboru pod vedením Martina Tejgiho - riaditeľa OR HaZZ Michalovce,
• základy poskytovania prvej pomoci v zastúpení Slovenského Červeného kríža pod vedením Aleny Kniežovej - riaditeľky Slovenského Červeného kríža Michalovce,
• pravidlá cestnej premávky v zastúpení Dopravného Ihriska pod vedením Martina Ondera,
• lesnú pedagogiku zastúpenú OZ Sobrance štátneho podniku Lesy SR pod vedením Mariána Sejnu - riaditeľa OZ Lesy SR Sobrance a muzikoterapiu v spolupráci s hudobnou skupinou Flegment.

Keďže zážitkové aktivity sú všeobecne uznávanou a najúčinnejšou formou vzdelávania a samotného prieniku informácii medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou a prispievajú k zvýšeniu integrácie prijímateľov do spoločenského života, cieľom akcie bolo formou zážitku rozvíjať u prijímateľov s rovnakým zameraním poznatky z oblastí, ktoré sú prirodzenou súčasťou každodenného života a sprostredkovanie prevencie sociálno-patologických javov.
Akcie sa okrem prijímateľov zúčastnili aj predstavitelia miest a obcí, poslanci, predstavitelia ÚPSVaR Michalovce a iní významní predstavitelia, ktorí prešli jednotlivými stanovišťami, aktívne sa zapojili do predvádzacích akcií jednotlivých zložiek a tým podporili našich prijímateľov k aktivite.
Akcia prebehla nad očakávanie, veríme, že nezostane bez povšimnutia a stretneme sa aj nabudúce pri akcii podobného druhu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizovaní, sponzorstve, vzdelaní ale aj samotnej účasti na projekte Barlička nádeje.

Bc. Vaľková Silvia

ciara2
ciara2

Majáles 2019

12.5.2019
Tak ako po minulé roky aj tento rok sme pripravili už v poradí piaty jubilejný ročník majálesu.

V našom zariadení je to už tradícia, preto nesmeli chýbať tradície ako je postavenie Mája, čím sa slávnostne otvorilo májové popoludnie, venované zdravotne postihnutým, matkám, priateľom a všetkým ktorí prijali pozvanie.

Samozrejme nechýbal ani program zostavený z ľudových piesní pod vedením pani učiteľky ZUŠ Anny Demčákovej DiS. art. a učiteľa ZUŠ Mgr. Lukáša Mihálika, ktorý predstavil i hru na rôznych druhov hudobných nástrojov. Súčasťou programu bolo aj predstavenie našej pesničky, ktorú sme si sami zložili a naspievali na ľudovú nôtu. Do programu sa zapojili aj naši hostia z DSS z Rakovca nad Ondavou, ktorí zase spestrili program tancom . Nechýbali ani darčeky pre pozvaných hostí, ktoré sme starostlivo maľovali na látku. Tento rok to boli maľované tašky s rôznymi motívmi, ktorými sme obdarovali rodičov, priateľov, poslancov, ale aj primátora mesta Ing. Pavla Džurinu, zástupcu primátora pána Ing. Romana Oklamčáka, prednosta Okresného úradu v Sobranciach RNDr Boleslava Leša, poslanca NRSR Karola Farkašovského, krstnú mamu Ing. Ivetu Chmelovú predsedníčku COOOP PRODUKT Slovensko, poslanca Košického samosprávneho kraja pána Bc. Martina Hrunku, MGR. Martina Pastirika riaditeľa záklanej školy a ďalších ctených hostí, ktorí prijali naše pozvanie .

No nielen mi sme obdarovávali, ale aj mi sme boli obdarovaní. Darčekmi sa tento rok naozaj nešetrilo, tak ako každý rok priniesla darčeky krstná mama, ktorá podporila prijímateľov sociálnej služby pomôckami na rozvoj zručnosti pri arteterapii. Darčekmi tento krát nešetril ani poslanec Národnej rady Karol Farkašovský, ktorý nám daroval logické hry na podporu pamäte a rozvoj zručnosti, no nebolo ich málo. A treťou v poradí, ktorá obdarovala našich prijímateľov balíkom sladkostí bola poslankyňa mesta Sobrance JUDr. Petronela Čergeťová.

Počas Majálesu nás sprevádzala pekným slovom Mgr. Mária Kasičová, ktorá ponúkla priestor pre slovo formou príhovoru riaditeľke zariadenia Bc. Eve Dobiášovej, kstnej mame Ing. Ivete Chmelovej, poslancovi NR Karolovi Farkašovskému , primátorovi mesta Sobrance, ktorý už piaty rok drží záštitu nad Majálesom, čo pre nás znamená veľmi krásne gesto a podporu pre naše zariadenie.

No a slávnostným prípitkom, ktorého sa ujal Prednosta OU RNDr. Boleslav Lešo sa otvorilo pekné májové popoludnie, kde nám do taktu hrala Hudobná skupina Flegment.

ciara2

Veľkonočná výstava kraslíc 2019

Apríl 2019
Tohto roku sa v Rushayovej vile už po druhý krát uskutočnila regionálna výstava kraslíc.
Aj tento rok sme počas pracovnej terapie zhotovovali kraslice, ktoré sme vystavili v Rushayovej vile. Kraslice boli zhotovené rôznymi metódami, ako sú lepenie cestovín na balón, skladanie a lepenie stužiek, maľovanie ľudových motívov, ale aj sadrové a betónové vajíčka.
Nezískali sme síce žiadnu cenu, ale pocit z toho, že sme mohli svoje výrobky vystaviť je pre nás najväčším ocenením a veríme že sa naše kraslice páčili a mnohí si našli peknú motiváciu.

ciara2

Poľovnícke dni

5.4.2019
V apríli počas environmentálnych dni sa uskutočnila prehliadka poľovníctva a lesníctva za Centrom voľného času v parku. Samozrejme, že sme nesmeli chýbať. Spätosť s prírodou a lesnou pedagogikou má pre našich prijímateľov neoceniteľný význam. Radi poznávajú stopy zvierat, poznávajú naše jedlé huby, ale aj vyskúšajú zhotoviť búdku pre vtáčikov či zasadiť stromček, odpíliť kúsok dreva, spoznať prácu lesníkov a mnohé iné aktivity. Prijímatelia nášho zariadenia sa veľmi tešia a radi sa zúčastňujú takýchto aktivít.

ciara2

Pracovná terapia

Zručnosť, rozvoj jemnej motoriky, tvorivosť, vytrvalosť patria k zlepšovaniu kvality života klientov v našom zariadení. Hovorí sa, že práca šľachtí človeka. My sa snažíme zušľachťovať každého kto priloží aj máličko ruku k dielu.

Vytváraním výrobkov rôznymi technikami zdokonaľuje klienta po všetkých stránkach. Počas pracovnej terapie sa učíme zvládať rôzne formy práce, ale aj disciplíne, vytrvalosti a dobrému pocitu po zhotovení diela. Výrobky sa snažíme prispôsobovať danému obdobiu. Práve teraz nadchádzajúcemu jarnému obdobiu Veľkej noci. Spoločne vytvárame vtáčikov, kuriatka, z plste šitím a lepením, vyrezávaním figúrok zajačika, sliepočky z dreva, pri ktorých nám pomáhajú šikovní ujovia.

Maľovaním a dotváraním vznikajú veľmi pekné, momentálne veľkonočné dekorácie, z ktorých sa veľmi tešíme a zároveň potešíme seba, známych a vyzdobíme si naše maličké, ale útulne zariadenie. Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Arteterapia a Sobranský kalendár

S myšlienkou maľovať obrázky do Sobranského kalendára k nám prišla pani Marienka Kasičová, kultúrna referentka mesta Sobrance v minulom roku v lete. V rámci arteterapie sme za prítomnosti miestnych maliarov začali maľovať najprv kriedou a neskôr aj akrylovými farbami priamo na plátno. Boli to úžasné dva dni maľovania, na ktoré máme nezabudnuteľné zážitky. Aj keď sme na začiatku mali obavy ako to zvládneme, naše obavy sa rozplynuli hneď, ako sme chytili farby a štetce do ruky. Radosť z maľovania a ešte viac z prítomnosti nových neznámych tvári medzi nami dokazujú nielen samotné obrázky, ale aj pomaľované ruky a tričká. Účasť maliarov mala svoj význam, podporovali a navrhovali klientom možnosti a u mnohých sa vybudovali krásne väzby čoho výsledkom je krásny kalendár na rok 2018.

Na samotný kalendár sme dosť dlho čakali a nikto si nevedel predstaviť ako to bude vyzerať. No výsledok stál za to . Druhú adventnú nedeľu počas Vianočného bazáru bol kalendár slávnostne uvedený do života v Dome kultúry v Sobranciach za prítomnosti primátora mesta – Ing. Pavla Džurinu a zástupcu primátora Ing. Romana Oklamčáka, maliarov p. Dubničku, p. Kalanina, p. Kováča, p. Pšaka a p. Zolákovej , poslancov a celej verejnosti. Akcia bola vopred a skvelo naplánovaná. Každý klient bol osobne predstavený verejnosti, čo ich viac pomohlo začleniť do verejného života našej spoločnosti, ako plnohodnotných a života schopných osobnosti. Žiarivé očká a očakávanie doplnil program folklórneho súboru Torysa , ale aj program našich klientov. Najkrajšou odmenou bolo slávnostne uvedenie kalendára do života veľkolepým vodopádom ružových a bielych lupienkov konfiet a nechýbalo ani poďakovanie primátora Pavla Džurinu klientom za ich pozitívny prístup k tvorbe kalendára aj napriek hendikepu odmenil ich anjelom a samotným kalendárom. Vianočná atmosféra ešte viac umocňovala radosť z našej práce Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Otvorenie izby Snoezelen

Na slávnostnom otvorení izby Snoezelen v neziskovej organizácií DOSOS Sobrance sa v predvianočný čas zišlo veľa významných hostí. Otvorenia sa zúčastnil primátor mesta Sobrance Ing. Pavol Džurina, zástupca primátora Ing. Roman Oklamčák, poslanci miestneho zastupiteľstva, Dekan gréckokatolíckej farnosti otec ThLic. Jozef Kellő so svojim pomocníkom pánom kaplánom.

Na úvod sa slova ujala riaditeľka neziskovej organizácie Bc. Eva Dobiášová, ktorá všetkých čo najsrdečnejšie privítala. Predstavila domov sociálnych služieb, v ktorom majú v súčastnosti 11 klientov s mentálnym a telesným postihnutím. Pri všetkých činnostiach, ktoré robia sa rozhodli zriadiť izbu Snoezelen. Je to nová terapia, ktorá sa v súčasnosti začína vo veľkom využívať . Základom je biela miestnosť v ktorej sú pospájané svetelné efekty na zrakovú stimuláciu, hmatové efekty, alebo vibračné efekty. Táto terapia je výborná v tom, že sa v nej dá pospájať viac druhov terapií. Izbu zriadili z vlastných zdrojov a z príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácií. Finančne tiež pomohla predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO, ktorá je krstnou mamou Dozáčikou a tiež DOZA výrobné družstvo, ktoré má zriadenú chránenú dielňu a zamestnáva 21 pracovníkov, pre ktorých vytvárajú pracovné miesta.

Bc. Eva Dobiášová, vyjadrila poďakovanie a radosť z toho, že otec Jozef posvätí a uvedie do života izbu Snoezelen, aby sa v nej všetci cítili dobre. Na záver príhovoru pani riaditeľka uviedla, že táto práca je ťažká a namáhavá, ale veľmi krásna.
Po úvodných slovách pokračoval v príhovoroch primátor mesta Sobrance a povzbudil všetkých, ktorí sa starajú a vytvárajú úžasné podmienky pre klientov domova sociálnych služieb v ich práci. Skonštatoval, že v ich zariadení nie je prvý a verí, že ani nie posledný krát. S pani riaditeľkou začal spolupracovať už v roku 2008. Je veľmi rád, že je vôľa zo strany poslancov vyjsť v ústrety a pomáhať neziskovej organizácii. Ako príklad uviedol, že v roku 2017 dali finančné prostriedky na výmenu okien. Pán primátor prisľúbil pomoc aj do budúcnosti. Na záver zaželal pani riaditeľke, aby ju nikdy neopustila vnútorná energia a sila, pre ktorú ju obdivuje. Poďakoval klientom zariadenia za nádherné kresby, ktoré venovali do mestského kalendára v spolupráci s umelcami z mesta.

Pani Bc. Silvia Vaľková prezentovala dôvod vzniku izby Snovzelen. Od začiatku keď rozmýšľali ako by skvalitnili služby a hľadali možnosti, našli na zahraničných portáloch informácie o izbách Snoezelen a povedali si ÁNO to je presne to, čo by mohli urobiť. Začali spolupracovať s firmou Trilobit. Dali im návrhy a možnosti, no jednoduché to nebolo. Je to výsledok dvojročnej práce, kedy v prvom kole nebol projekt na finančnú dotáciu schválený. No nevzdali sa a v druhom kole im projekt schválili. Vďaka výnimočným ľuďom sa celý projekt podaril a izba je pripravená pre klientov na používanie.

Následne pani riaditeľka s pánom primátorom slávnostne prestrihli pásku a otec Jozef posvätil priestory. Potom sa všetci presunuli na obhliadku izby. Bc. Eva Dobiášová vysvetlila, čo všetko sa dá v priestoroch s klientmi robiť. Ukázala možnosti a s pomocou kolegyne predstavili jednotlivé pomôcky ako a načo slúžia. Na záver „deti“ ako svojich klientov dôverne volá pani riaditeľka zaspievali vianočné pesničky. Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Slávnostná sv. liturgia s výnimočnými ľuďmi


Každý z nás dostal rôzne dary vďaka, ktorým sme výnimoční a potrební pre tento svet. Niekto je nadpriemerne inteligentný, iný má vysoké umelecké vlohy, ďalší je nadaný pre technické veci a niekto iný vyniká v manuálnych zručnostiach. No výnimoční sú aj tí, ktorí od Stvoriteľa nedostali nadpriemerné vlohy, ale sú inak obdarovaní, a nás obohacujú tým, že sú.

V Sobranciach je zriadený DSS a RS pri DOSOS n.o. pre zdravotne postihnutých ľudí, či už mentálne alebo telesne. A práve títo, inak výnimoční mladí ľudia, sa spolu s riaditeľkou tohto zariadenia pani Bc. Evou Dobiášovou, pracovníčkami Mgr. Alicou Šabakovou, pani Boženou Šabakovou a svojimi rodičmi vybrali do Gréckokatolického Chrámu sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach, aby sa poďakovali Pánu Bohu za všetky dobrá, a zároveň si pred nastávajúcimi sviatkami vyprosili milosť požehnania, a to na slávnostnej sv. liturgii, ktorá sa konala 9.12.2014, a bola obetovaná za deti zo zdravotným postihnutím z DSS a RS, za ich rodičov, ako i pracovníkov tohto zariadenia. Keďže sv. liturgia sa konala tesne po sviatku sv. biskupa Mikuláša, pripojil sa k liturgii aj tento úmysel.

Sv. liturgiu celebroval ThLic. Jozef Kellӧ, protopresbyter protopresbyterátu Sobrance, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol úlohu detí. V homílii, ale aj v závere sv. liturgie nám všetkým zúčastneným pripomenul , že dôležité je mať medzi sebou takýchto výnimočných ľudí, a hoci potrebujú od svojich blízkych veľa pomoci, ukrýva sa v nich veľká hodnota, a poukázal aj na to, ako  oni pomáhajú nám, aby sme sa stávali lepšími, pozornejšími a láskavejšími k druhým.

K pripojenému sviatku sv. Mikuláša, bol po sv. liturgii pripravený krátky program, v ktorom sa každý zo zúčastnených detí predstavil básňou a spoločnými piesňami k sv. Mikulášovi s akordeónovým doprovodom pod vedením Mgr. Art Máriii Šabakovej. Toto snaženie bolo odmenené milým slovom a darčekom od samotného Mikuláša. Darčekom z tvorivej dielne zariadenia bol obdarovaný i o. Jozef Kellӧ riaditeľkou zariadenia v jej záverečnom poďakovaní.

Týmto malým pohľadom, do navonok bežného dňa v Sobranciach, sme sa chceli podeliť o radosť, ktorú nám tento deň priniesol, a zároveň sa poďakovať tým, ktorí mali myšlienku uskutočniť sv. liturgiu pre postihnutých a všetkých, ktorí sa na nej podieľali.

Prajeme požehnaný predvianočný čas a krásne sviatky.

Mgr. Alica Šabaková

ciara2

DOZA, výrobné družstvo s veľkým úspechom na COOPEXPO v Nitre

Sobrančania reprezentovali v Nitre...


  Augustové dni patrili vo výrobnom družstve DOZA a jemu patriacej neziskovej organizácii DOSOS DSS a RS v Sobranciach veľkým prípravám. Chystali sa totiž na 21. medzinárodnú družstevnú kontraktačno – predajnú výstavu spotrebného tovaru COOPEXPO v Nitre. Výstava sa konala v dňoch 21. – 24. augusta 2014 v areáli výstavníctva Agrokomplex v pavilóne M3. Spolu s výrobkami DOZA v.d. Sobrance sa išli do Nitry predstaviť i deti z Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska, ktorí pozvanie dostali priamo od predsedníčky COOP PRODUCT SLOVENSKO Ing. Ivety Chmelovej.

  Ukázať sa celému Slovensku všetci DOZAci chceli čo najlepšie. K prezentácii výrobkov sa pridali veľké výstavné tabule s ukážkami vlastných prác deti DSS a RS, ako i fotografie z ich bohatej činnosti a aktivít z oblasti spoločenskej, kultúrnej i športovej, no a a aj „malé - veľké prekvapenie.“ Väčšina združení či rôznych spoločností má svoje meno i svojho miláčika – maskota. Ten v Sobranciach doteraz chýbal. Avšak pri prípravách do Nitry riaditeľka DOSOS n.o. DSS a RS pani Bc. Eva Dobiašová prišla s myšlienkou vytvoriť maskota neziskovej organizácie DOSOS DSS a RS. Návrh aj konečnú podobu a vypracovanie vytvorila pani Mgr. Alica Šabaková, ktorá mu vymyslela aj meno. DOSOS n.o. má svojho Dozáčika. Tak, spolu s deťmi Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska Sobrance, sa vybral do Nitry na svoje uvedenie do života aj Dozáčik. Na prípravách sa svojím dielom podieľali všetci. V tvorivej dielni DSS a RS sa vyrábali rekvizity k jednotlivým piesňam v programe, pod vedením pani Boženy Šabakovej. V Nitre deti vystupovali dva dni. V prvý deň vystúpili pred predsedníčkou COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. Ivetou Chmelovou a všetkými predsedami výrobných družstiev Slovenska na ich zasadnutí, ako i  pred návštevníkmi Agrokomplexu Nitra. V úvode vystúpenia predstavila predsedníčka Bc. Eva Dobiašová výrobne družstvo DOZA, ako i neziskovú organizáciu DOSOS a jej Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko.

  Po ňom nasledoval hudobný program deti DSS a RS. Ten tvoril spev piesní o prírode a zvieratkách, divadelné stvárnenie skladieb Vláčika Tiroláčika, Maňušky, hudobný sprievod na píšťalke a bubnoch, a nakoniec sa všetkým predstavili rytmickým vytlieskaním svojich mien. Ich zanietenie a snahu odmenil krásny a dlhý potlesk účastníkov a návštevníkov Agrokomplexu Nitra v pavilóne M3. Hudobný program pripravila a deti na akordeóne sprevádzala Mgr. Art. Mária Šabaková. Na znak toho, že vystúpenie bolo na vysokej úrovni, a že sa návštevníkom páčilo, svedčilo i to, že sa v závere vystúpenia všetkým účinkujúcim v programe, umeleckej vedúcej Mgr. Art Márii Šabakovej, riaditeľke DOSOS n.o. Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska v Sobranciach pani Bc. Eve Dobiašovej poďakovala predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO pani Ing. Iveta Chmelová, ktorá zároveň všetkým venovala upomienkové darčeky.

  Súčasťou predstavenia bolo samozrejme i dôstojné uvedenie do života Dozáčika. Jeho krstnou mamou sa pochopiteľne stala pani predsedníčka Ing. Iveta Chmelová, ktorá za prítomnosti riaditeľky Bc. Evy Dibiašovej ho pred všetkými pokrstila farebnými kvetinovými lupienkami, a tento slávnostný akt potvrdila podpisom v kronike DOSOS n.o. DSS a RS Sobrance. A ako by to bolo, keby sa na krstinách nespievalo. Tak sa už „Dozáčikovia“ nezahanbili a všetci – od pani riaditeľky, detí, ich rodičov, zamestnancov spievali všetci naše krásne zemplínske a rusínske ľudové piesne. Nálada bola veselá, vnútorne veľmi silná, kde-tu bola aj slzička v oku a pretrvala aj v druhý deň. Deti „Dozáčikovia“ vystúpili so skráteným programom , a po ňom ich čakala cesta domov.

  Sme radi, že sme mohli reprezentovať naše mesto, nás, pred celým Slovenskom. Ďakujeme pani Ing. Chmelovej, predsedníčke COOP PRODUKT SLOVENSKO a Družstevnej únii za finančný príspevok, a Dozáčikovi želáme, aby bol potešením pre všetkých, ktorí zavítajú do priestorov DOZA v.d., DOSOS n.o. DSS a RS v Sobranciach.

Mgr. Alica Šabaková

ciara
DOSOS, nezisková organizácia,
073 01 Sobrance