logo
ciara2

ciara2
ciara2

Pracovná terapia

Zručnosť, rozvoj jemnej motoriky, tvorivosť, vytrvalosť patria k zlepšovaniu kvality života klientov v našom zariadení. Hovorí sa, že práca šľachtí človeka. My sa snažíme zušľachťovať každého kto priloží aj máličko ruku k dielu.

Vytváraním výrobkov rôznymi technikami zdokonaľuje klienta po všetkých stránkach. Počas pracovnej terapie sa učíme zvládať rôzne formy práce, ale aj disciplíne, vytrvalosti a dobrému pocitu po zhotovení diela. Výrobky sa snažíme prispôsobovať danému obdobiu. Práve teraz nadchádzajúcemu jarnému obdobiu Veľkej noci. Spoločne vytvárame vtáčikov, kuriatka, z plste šitím a lepením, vyrezávaním figúrok zajačika, sliepočky z dreva, pri ktorých nám pomáhajú šikovní ujovia.

Maľovaním a dotváraním vznikajú veľmi pekné, momentálne veľkonočné dekorácie, z ktorých sa veľmi tešíme a zároveň potešíme seba, známych a vyzdobíme si naše maličké, ale útulne zariadenie. Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Arteterapia a Sobranský kalendár

S myšlienkou maľovať obrázky do Sobranského kalendára k nám prišla pani Marienka Kasičová, kultúrna referentka mesta Sobrance v minulom roku v lete. V rámci arteterapie sme za prítomnosti miestnych maliarov začali maľovať najprv kriedou a neskôr aj akrylovými farbami priamo na plátno. Boli to úžasné dva dni maľovania, na ktoré máme nezabudnuteľné zážitky. Aj keď sme na začiatku mali obavy ako to zvládneme, naše obavy sa rozplynuli hneď, ako sme chytili farby a štetce do ruky. Radosť z maľovania a ešte viac z prítomnosti nových neznámych tvári medzi nami dokazujú nielen samotné obrázky, ale aj pomaľované ruky a tričká. Účasť maliarov mala svoj význam, podporovali a navrhovali klientom možnosti a u mnohých sa vybudovali krásne väzby čoho výsledkom je krásny kalendár na rok 2018.

Na samotný kalendár sme dosť dlho čakali a nikto si nevedel predstaviť ako to bude vyzerať. No výsledok stál za to . Druhú adventnú nedeľu počas Vianočného bazáru bol kalendár slávnostne uvedený do života v Dome kultúry v Sobranciach za prítomnosti primátora mesta – Ing. Pavla Džurinu a zástupcu primátora Ing. Romana Oklamčáka, maliarov p. Dubničku, p. Kalanina, p. Kováča, p. Pšaka a p. Zolákovej , poslancov a celej verejnosti. Akcia bola vopred a skvelo naplánovaná. Každý klient bol osobne predstavený verejnosti, čo ich viac pomohlo začleniť do verejného života našej spoločnosti, ako plnohodnotných a života schopných osobnosti. Žiarivé očká a očakávanie doplnil program folklórneho súboru Torysa , ale aj program našich klientov. Najkrajšou odmenou bolo slávnostne uvedenie kalendára do života veľkolepým vodopádom ružových a bielych lupienkov konfiet a nechýbalo ani poďakovanie primátora Pavla Džurinu klientom za ich pozitívny prístup k tvorbe kalendára aj napriek hendikepu odmenil ich anjelom a samotným kalendárom. Vianočná atmosféra ešte viac umocňovala radosť z našej práce Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Otvorenie izby Snoezelen

Na slávnostnom otvorení izby Snoezelen v neziskovej organizácií DOSOS Sobrance sa v predvianočný čas zišlo veľa významných hostí. Otvorenia sa zúčastnil primátor mesta Sobrance Ing. Pavol Džurina, zástupca primátora Ing. Roman Oklamčák, poslanci miestneho zastupiteľstva, Dekan gréckokatolíckej farnosti otec ThLic. Jozef Kellő so svojim pomocníkom pánom kaplánom.

Na úvod sa slova ujala riaditeľka neziskovej organizácie Bc. Eva Dobiášová, ktorá všetkých čo najsrdečnejšie privítala. Predstavila domov sociálnych služieb, v ktorom majú v súčastnosti 11 klientov s mentálnym a telesným postihnutím. Pri všetkých činnostiach, ktoré robia sa rozhodli zriadiť izbu Snoezelen. Je to nová terapia, ktorá sa v súčasnosti začína vo veľkom využívať . Základom je biela miestnosť v ktorej sú pospájané svetelné efekty na zrakovú stimuláciu, hmatové efekty, alebo vibračné efekty. Táto terapia je výborná v tom, že sa v nej dá pospájať viac druhov terapií. Izbu zriadili z vlastných zdrojov a z príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácií. Finančne tiež pomohla predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO, ktorá je krstnou mamou Dozáčikou a tiež DOZA výrobné družstvo, ktoré má zriadenú chránenú dielňu a zamestnáva 21 pracovníkov, pre ktorých vytvárajú pracovné miesta.

Bc. Eva Dobiášová, vyjadrila poďakovanie a radosť z toho, že otec Jozef posvätí a uvedie do života izbu Snoezelen, aby sa v nej všetci cítili dobre. Na záver príhovoru pani riaditeľka uviedla, že táto práca je ťažká a namáhavá, ale veľmi krásna.
Po úvodných slovách pokračoval v príhovoroch primátor mesta Sobrance a povzbudil všetkých, ktorí sa starajú a vytvárajú úžasné podmienky pre klientov domova sociálnych služieb v ich práci. Skonštatoval, že v ich zariadení nie je prvý a verí, že ani nie posledný krát. S pani riaditeľkou začal spolupracovať už v roku 2008. Je veľmi rád, že je vôľa zo strany poslancov vyjsť v ústrety a pomáhať neziskovej organizácii. Ako príklad uviedol, že v roku 2017 dali finančné prostriedky na výmenu okien. Pán primátor prisľúbil pomoc aj do budúcnosti. Na záver zaželal pani riaditeľke, aby ju nikdy neopustila vnútorná energia a sila, pre ktorú ju obdivuje. Poďakoval klientom zariadenia za nádherné kresby, ktoré venovali do mestského kalendára v spolupráci s umelcami z mesta.

Pani Bc. Silvia Vaľková prezentovala dôvod vzniku izby Snovzelen. Od začiatku keď rozmýšľali ako by skvalitnili služby a hľadali možnosti, našli na zahraničných portáloch informácie o izbách Snoezelen a povedali si ÁNO to je presne to, čo by mohli urobiť. Začali spolupracovať s firmou Trilobit. Dali im návrhy a možnosti, no jednoduché to nebolo. Je to výsledok dvojročnej práce, kedy v prvom kole nebol projekt na finančnú dotáciu schválený. No nevzdali sa a v druhom kole im projekt schválili. Vďaka výnimočným ľuďom sa celý projekt podaril a izba je pripravená pre klientov na používanie.

Následne pani riaditeľka s pánom primátorom slávnostne prestrihli pásku a otec Jozef posvätil priestory. Potom sa všetci presunuli na obhliadku izby. Bc. Eva Dobiášová vysvetlila, čo všetko sa dá v priestoroch s klientmi robiť. Ukázala možnosti a s pomocou kolegyne predstavili jednotlivé pomôcky ako a načo slúžia. Na záver „deti“ ako svojich klientov dôverne volá pani riaditeľka zaspievali vianočné pesničky. Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Vianočný Bazár 2017

Predvianočný čas je najkrajší z celého roka. Vtedy sme lepší, prívetivejší, milší a plný očakávania ale i radosti s nadchádzajúcich sviatkov. Organizujú sa benefičné koncerty či akcie naplnené pocitom šťastia a potreby pomoci a rozdávania radosti.

10.december sa niesol v podobnom duchu. Už druhý krát sme boli účastný na vianočnom bazári, ktorý organizuje mesto Sobrance . Aj keď sme zo začiatku mali trampoty s umiestnením stánku, všetko dobre dopadlo a mi sme sa mohli prezentovať našimi výrobkami , ktoré sme tvorili počas pracovnej terapie. Získané finančné prostriedky budú použité na dovybavenie terapeutickej miestnosti, ktorú sme v ten deň slávnostne otvorili a má slúžiť klientom na skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby.

Radosť a prezentácia na akciách nás posúva vpred a už teraz sa tešíme na podobnú akciu, na ktorej prezentujeme zručnosť a šikovnosť našich klientov. Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Karneval

Fašiangy , Turíce veľká noc ide.....................

Fašiangy, čas hodovania , veselice, zábav a plesov. V našom zariadení tak ako každý rok aj tento nesmel chýbať karneval. Klienti a zamestnanci si pripravili masky , výzdobu , tradičné dobroty, ako chlieb s masťou a pórom škvarková pomazánka, fánky, štrúdľa a iné fajnoty.

V spojení s muzikoterapiou to bolo skvelé. Zaspievali sme si pesničky, ktoré sme sa naučili počas roka, predstavili si masky –niektorí sa nespoznali, tak sme sa nasmiali, tancovali a súťažili. Všetko nám išlo akosi lepšie ako inokedy. Smiech , spev, tanec , hry a fašiangové dobroty nám dodalo dobrú náladu a ďalšie nezabudnuteľné zážitky. Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Majáles 2018

Máj, Máj, Máj zelený pod oblôčkom sadený..................

Nie od oblôčkom, ale v priestoroch základnej školy sme už po štvrtý krát pod vedením riaditeľky zariadenia Dosos n.o., Bc. Evy Dobiašovej a záštitou Primátora mesta Sobrance Ing.Pavla Džurinu postavili ozajstného Mája.

Aké by to bolo, keby klienti zariadenia nepripravili takúto skvelú akciu, na ktorej nesmú chýbať rodičia klientov a vzácny pozvaný hostia. Tak ako každý rok aj tento nechýbala naša krstná mama Ing. Iveta Chmelová, ktorá k nám meria dlhú cestu až z Bratislavy a vždy niečím novým prekvapí a povzbudí do ďalšej práce. Tento krát k nám zavítal aj vzácny hosť, poslanec NR SR Karol Farkašovký.

Majáles – spoločensko - kultúrna akcia jediná tohto druhu, na ktorú všetci čakajú a starostlivo sa počas roka pripravujú. O tom ako veľmi sme sa tešili svedčí aj pekný hudobný program našich klientov pod doprovodom Lukáša Mihálika a vychovávateliek. Starostlivo a s láskou pripravené darčeky pre pozvaných hostí, ktoré sme spolu s klientmi vytvárali počas pracovnej terapie. Novinkou boli obrazy, ktoré klienti namaľovali počas arteterapie, pre krstnú mamu a primátora mesta.

Počas celej akcie nás slovom sprevádzala Mgr. Mária Kasičová a zabávali Mihaľovský nevesti a beťáre, ktorý mali pripravený skvelý program. Májové odreagovanie sa od všedných dní spevom, tancom, ľudovým slovom a vtipom nám prinieslo ďalší nezabudnuteľný zážitok . Ďakujeme všetkým, ktorý sa akcie zúčastnili a podporili nás v našej činnosti. Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Prvý folklórny festival – Sobranské dobroty

Spievanky, spievanky kdeže ste sa vzali, či ste z neba spadli..............

......ale naši mládenci a dievčence, ženy a muži prišli zaspievať na prvý folklórny festival pod názvom Sobranské dobroty. Poslednú júnovú nedeľu v Sobranciach sa spievalo a naplno žilo folklórom a ľudovou tvorbou. Bol to prvý festival tohto druhu, ktorý organizuje mesto Sobrance. Na festival prišli všetky ľudové skupiny z nášho regiónu. Staršie folklórne skupiny ako sú Pajtašky, Bežovčanky, Zahorčane, Koňušane, Sobrančanky, Viničiar, Užane. O tom , že folklórom žijú aj naše deti nás presvedčili detičky z materských škôl a samozrejme aj klienti z nášho zariadenia DOSOS. Spev a rytmizácia je v našom zariadení najkrajším potešením v rámci muzikoterapie. Bolo to naše prvé vystúpenie takéhoto druhu. Starostlivo a pilne sme sa pripravovali. Dali sme našim tetám z chránenej dielne Doza ušiť veľmi pekné kroje. Aj keď nás to stálo nemalo úsilia ,času, zhonu pri šití krojov aj nemalo prešívania, skúšania a párania, nácviku pesničiek. Všetko to stálo za to, aby sme mohli všetkým ukázať , že aj zdravotne hendikepovaní vedia spievať a tešia sa z toho, že môžu potešiť svoje okolie spevom.

Spev, tanec, remeslá a tvorivé dielne neodmysliteľne patria k folklóru.

Okrem spevu sme mali postavený aj stánok, kde sme mohli ukázať ako pracujeme v našom zariadení v rámci pracovnej terapie a mohli vystaviť naše výrobky. Na pozvanie našej riaditeľky Evy Dobiášovej, v  našom stánku predviedla jedno z ľudových remesiel paličkovej techniky pani Eva Kvasničková, ktorá prišla až z Rakovníka. Keďže pricestovala z veľkej diaľky nemohla ukázať všetko to, čo dokáže vyrobiť zo svojimi paličkami, ale predsa mala krásne obrázky a ozdoby z rôznou tematikou. Okrem paličkovania naša teta Boďa, predviedla háčkovanie šálu na ľudovom drevenom nástroji zvanom Hrable.

Bol to jeden z ďalších pekných a vzrušujúcich zážitkov.

Bc. Silvia Vaľková


ciara2

SOS akcia

V piatok 16.6.2017 sme sa zúčastnili skvelej , poznávacej akcie pod názvom SOS, ktorú každoročne organizuje mesto Sobrance. Akcia je organizovaná ako prehliadka dôležitých povolaní ,ako je záchranná služba, polícia, hasiči, vojsko a pod. Začiatok akcie bol trochu desivý, pretože nám predviedli skutočný zásah polície pri pátraní pašerákov. Hasiči zase hasili horiace auto a záchranári poskytovali prvú pomoc zraneným pri zásahu. Neskôr sme sa už driapali všetkými silami na bojové vojenské vozidlo BVP, policajnú štvorkolku, prezreli sme si rôzne druhy zbraní, či vyskúšali sme si poskytnúť prvú pomoc, či povoziť sa na hasičskom aute. Naši bojovníci si vyskúšali aj bojové umenie KARATE a išlo im to celkom dobre.

Bc. Silvia Vaľková


ciara2

Majáles 2017

Tak ako po predchádzajúce dva roky aj tento rok sme zorganizovali pod vedením riaditeľky Bc. Evy Dobiášovej skvelú spoločensko – kultúrnu akciu Majáles, pod záštitou primátora mesta Sobrance Ing. Pavla Džurinu.

Akcia je organizovaná pre prijímateľov zariadenia a ich rodičov, pozvaných hostí, medzi ktorými nesmie chýbať naša krstná mama Ing. Iveta Chmelová .Tá si k nám meria vždy dlhú cestu a vždy s niečím novým nás prekvapí. Zato jej patrí naše srdečne poďakovanie. Mnohí z pozvaných hostí sa nemohli zúčastniť našej akcie a preto naše pozvanie odmietli, ale nás to neodradilo.

Tento rok je to už tretí jubilejný ročník. Preto aj príprava bola dlhšia, ale o to precíznejšia. Výzdoba , krabičky na darčeky ako aj samotné darčeky, ktoré sme počas pracovnej terapie vyrábali. S niektorými nám pomohli tety z výrobného družstva Dóza, ktorým srdečne Ďakujeme. No a samotný program nám dal zabrať. Starostlivo vyberané pesničky, pravidelne nácviky, trénovanie pamäte a znova a znova opakovanie piesni, ale v konečnom dôsledku to stálo zato.

Akcia sa konala v priestoroch školskej jedálne základnej školy. Urobili sme pestrú výzdobu a postavili Mája, ako sa na správny majáles patrí. Programom nás sprevádzala moderátorka Mgr. Mária Kasičová, ktorá pozdvihla úroveň našej akcie. Spev, tanec, zábava nás sprevádzali celým nedeľným popoludním. Spokojný , šťastný a plný nových zážitkov sme odchádzali domov.

Ďakujeme všetkým, ktorý s nami strávili nedeľné odpoludnie.

Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Lesnícke dni

ciara2

Pravý fašiangový Karneval

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude......

Presne ako v pesničke. Sú fašiangy a presne dnes ráno nám napadol čerstvý sneh. No nás to aj tak neodradilo a predsa sme sa na fašiangový karneval zišli takmer všetci, samozrejme nechýbali ani rodičia.

Tento rok sme karneval nazvali pravý, pretože si každý z nás vrátane rodičov a vychovávateliek doniesol vlastnú masku a boli skutočne nádherné. Program bol skvelý. Na začiatok sme sa kochali maskami a dobre sme sa nasmiali, potom sme veselo spievali pod vedením nášho muzikoterapeuta Lukáša, zahrali sme si zmyslové hry a zistili sme, že nie je to vôbec ľahké iba hmatom a čuchom zistiť čo je v danej nádobe.

Potom sme sa v sprievode vydali pozrieť a rozveseliť aj naše tety, ktoré usilovne pracujú v chránenej dielni Doza- výrobné družstvo . Spevom a chutnými dobrotami sme im na chvíľočku spríjemnili deň. Fašiangy sú spojené s hodovaním, tak aj mi sme pripravili stôl plný chutných dobrôt. Nechýbali šišky, škvarkové pagáče, chlieb s masťou a cibuľkou, škvarková nátierka, makovník, kakaovník, klobásové jednohubky, moravské koláče a bodkou bol sladký zákusok a káva.

Po výdatnom hodovaní nasledovala už len voľná zábava v podobe tanca , spevu a rozhovorov. Spočiatku sme sa obávali ako to všetko dopadne, ale dobrá zábava, neskrývaná radosť a samozrejme chutné jedlo všetky obavy rozplynuli hneď na začiatku.

Opäť mame ďalší nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať

Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Vianočný bazár

Adventný čas bol pre nás plný radosti, zhonu a práce, kde sme počas pracovnej terapie vyrábali vianočné dekorácie. Práca s látkou, papierom, lepidlom, servítkou či voskom nám pomohlo vytvoriť úžasné vianočné ozdoby. Všetky výrobky sme mohli predávať na Vianočnom bazáre v Sobranciach. Bol to náš prvý ročník vianočného predaja, na ktorý nás pozval primátor mesta.

Predaj bol dosť náročný, pretože každý z účastníkov predaja mal veľký výber rôznych a veľmi zaujímavých dekorácii. Zarobené peniažky boli pre nás peknou odmenou za našu snahu a hneď sme ich investovali na nákup hudobných nástrojov, ktoré využijeme pri muzikoterapii.

Okrem predaja výrobkov sme vystúpili s vianočným programom. Aj keď sme mali trému, nakoniec všetko dobre dopadlo. Na tento deň 11.12.2016 máme veľa nových a nezabudnuteľných zážitkov.

Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Spoločný športový deň

Pri príležitosti Dňa detí sa 8.6.2015 sa uskutočnilo spoločné stretnutie detí zo zariadenia Dosos – Sobrance a partnerských zariadení ANIMA – Michalovce a ONDAVA – Rakovec nad Ondavou v spolupráci so ZŠ - Choňkovce. Akcia mala názov spoločný deň. Cieľom bolo spoločné stretnutie mladých ľudí so znevýhodnením do kolektívu so zdravými deťmi a nadviazanie nových kontaktov. Akcia sa začala svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Choňkovciach. Omšu celebroval Vladyka Milan Chautur, za pomoci Sobranského dekana Jozefa Kellӧ, otca Jozefa Fabišíka - miestneho farára a otca Slavomíra Juska z Rakovca nad Ondavou. Duchovným povzbudením boli slová Vladyku Milana, ktorý apeloval na vzťah detí a rodičov, na vzájomné pochopenia a povzbudenie a modlitbu za lepší a krajší život. Po krátkom občerstvení, vystúpili žiaci zo ZŠ – Choňkovce a Dozáčikovia zo zariadenia Dosos, n. o. s krátkym programom. Na každej akcii nesmú chýbať ani športové hry. Všetci sa aktívne zapojili, za čo získali sladkú odmenu. Súčasťou akcie bola aj prehliadka polície. Aj keď nás počasie vyhnalo pod prístrešok základnej školy, všetci sme sledovali ukážky policajných psov a nechýbal ani prevoz na policajnej štvorkolke, čo bolo pre mnohých najkrajším zážitkom. V závere čakala mala odmena pre súťažiacich, za ktorú vďačíme firme Audiofon z Banskej Bystrice.

Bc. Silvia Vaľková

ciara2

Slávnostná sv. liturgia s výnimočnými ľuďmi


Každý z nás dostal rôzne dary vďaka, ktorým sme výnimoční a potrební pre tento svet. Niekto je nadpriemerne inteligentný, iný má vysoké umelecké vlohy, ďalší je nadaný pre technické veci a niekto iný vyniká v manuálnych zručnostiach. No výnimoční sú aj tí, ktorí od Stvoriteľa nedostali nadpriemerné vlohy, ale sú inak obdarovaní, a nás obohacujú tým, že sú.

V Sobranciach je zriadený DSS a RS pri DOSOS n.o. pre zdravotne postihnutých ľudí, či už mentálne alebo telesne. A práve títo, inak výnimoční mladí ľudia, sa spolu s riaditeľkou tohto zariadenia pani Bc. Evou Dobiášovou, pracovníčkami Mgr. Alicou Šabakovou, pani Boženou Šabakovou a svojimi rodičmi vybrali do Gréckokatolického Chrámu sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach, aby sa poďakovali Pánu Bohu za všetky dobrá, a zároveň si pred nastávajúcimi sviatkami vyprosili milosť požehnania, a to na slávnostnej sv. liturgii, ktorá sa konala 9.12.2014, a bola obetovaná za deti zo zdravotným postihnutím z DSS a RS, za ich rodičov, ako i pracovníkov tohto zariadenia. Keďže sv. liturgia sa konala tesne po sviatku sv. biskupa Mikuláša, pripojil sa k liturgii aj tento úmysel.

Sv. liturgiu celebroval ThLic. Jozef Kellӧ, protopresbyter protopresbyterátu Sobrance, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol úlohu detí. V homílii, ale aj v závere sv. liturgie nám všetkým zúčastneným pripomenul , že dôležité je mať medzi sebou takýchto výnimočných ľudí, a hoci potrebujú od svojich blízkych veľa pomoci, ukrýva sa v nich veľká hodnota, a poukázal aj na to, ako  oni pomáhajú nám, aby sme sa stávali lepšími, pozornejšími a láskavejšími k druhým.

K pripojenému sviatku sv. Mikuláša, bol po sv. liturgii pripravený krátky program, v ktorom sa každý zo zúčastnených detí predstavil básňou a spoločnými piesňami k sv. Mikulášovi s akordeónovým doprovodom pod vedením Mgr. Art Máriii Šabakovej. Toto snaženie bolo odmenené milým slovom a darčekom od samotného Mikuláša. Darčekom z tvorivej dielne zariadenia bol obdarovaný i o. Jozef Kellӧ riaditeľkou zariadenia v jej záverečnom poďakovaní.

Týmto malým pohľadom, do navonok bežného dňa v Sobranciach, sme sa chceli podeliť o radosť, ktorú nám tento deň priniesol, a zároveň sa poďakovať tým, ktorí mali myšlienku uskutočniť sv. liturgiu pre postihnutých a všetkých, ktorí sa na nej podieľali.

Prajeme požehnaný predvianočný čas a krásne sviatky.

Mgr. Alica Šabaková

ciara2

DOZA, výrobné družstvo s veľkým úspechom na COOPEXPO v Nitre

Sobrančania reprezentovali v Nitre...


  Augustové dni patrili vo výrobnom družstve DOZA a jemu patriacej neziskovej organizácii DOSOS DSS a RS v Sobranciach veľkým prípravám. Chystali sa totiž na 21. medzinárodnú družstevnú kontraktačno – predajnú výstavu spotrebného tovaru COOPEXPO v Nitre. Výstava sa konala v dňoch 21. – 24. augusta 2014 v areáli výstavníctva Agrokomplex v pavilóne M3. Spolu s výrobkami DOZA v.d. Sobrance sa išli do Nitry predstaviť i deti z Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska, ktorí pozvanie dostali priamo od predsedníčky COOP PRODUCT SLOVENSKO Ing. Ivety Chmelovej.

  Ukázať sa celému Slovensku všetci DOZAci chceli čo najlepšie. K prezentácii výrobkov sa pridali veľké výstavné tabule s ukážkami vlastných prác deti DSS a RS, ako i fotografie z ich bohatej činnosti a aktivít z oblasti spoločenskej, kultúrnej i športovej, no a a aj „malé - veľké prekvapenie.“ Väčšina združení či rôznych spoločností má svoje meno i svojho miláčika – maskota. Ten v Sobranciach doteraz chýbal. Avšak pri prípravách do Nitry riaditeľka DOSOS n.o. DSS a RS pani Bc. Eva Dobiašová prišla s myšlienkou vytvoriť maskota neziskovej organizácie DOSOS DSS a RS. Návrh aj konečnú podobu a vypracovanie vytvorila pani Mgr. Alica Šabaková, ktorá mu vymyslela aj meno. DOSOS n.o. má svojho Dozáčika. Tak, spolu s deťmi Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska Sobrance, sa vybral do Nitry na svoje uvedenie do života aj Dozáčik. Na prípravách sa svojím dielom podieľali všetci. V tvorivej dielni DSS a RS sa vyrábali rekvizity k jednotlivým piesňam v programe, pod vedením pani Boženy Šabakovej. V Nitre deti vystupovali dva dni. V prvý deň vystúpili pred predsedníčkou COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. Ivetou Chmelovou a všetkými predsedami výrobných družstiev Slovenska na ich zasadnutí, ako i  pred návštevníkmi Agrokomplexu Nitra. V úvode vystúpenia predstavila predsedníčka Bc. Eva Dobiašová výrobne družstvo DOZA, ako i neziskovú organizáciu DOSOS a jej Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko.

  Po ňom nasledoval hudobný program deti DSS a RS. Ten tvoril spev piesní o prírode a zvieratkách, divadelné stvárnenie skladieb Vláčika Tiroláčika, Maňušky, hudobný sprievod na píšťalke a bubnoch, a nakoniec sa všetkým predstavili rytmickým vytlieskaním svojich mien. Ich zanietenie a snahu odmenil krásny a dlhý potlesk účastníkov a návštevníkov Agrokomplexu Nitra v pavilóne M3. Hudobný program pripravila a deti na akordeóne sprevádzala Mgr. Art. Mária Šabaková. Na znak toho, že vystúpenie bolo na vysokej úrovni, a že sa návštevníkom páčilo, svedčilo i to, že sa v závere vystúpenia všetkým účinkujúcim v programe, umeleckej vedúcej Mgr. Art Márii Šabakovej, riaditeľke DOSOS n.o. Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska v Sobranciach pani Bc. Eve Dobiašovej poďakovala predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO pani Ing. Iveta Chmelová, ktorá zároveň všetkým venovala upomienkové darčeky.

  Súčasťou predstavenia bolo samozrejme i dôstojné uvedenie do života Dozáčika. Jeho krstnou mamou sa pochopiteľne stala pani predsedníčka Ing. Iveta Chmelová, ktorá za prítomnosti riaditeľky Bc. Evy Dibiašovej ho pred všetkými pokrstila farebnými kvetinovými lupienkami, a tento slávnostný akt potvrdila podpisom v kronike DOSOS n.o. DSS a RS Sobrance. A ako by to bolo, keby sa na krstinách nespievalo. Tak sa už „Dozáčikovia“ nezahanbili a všetci – od pani riaditeľky, detí, ich rodičov, zamestnancov spievali všetci naše krásne zemplínske a rusínske ľudové piesne. Nálada bola veselá, vnútorne veľmi silná, kde-tu bola aj slzička v oku a pretrvala aj v druhý deň. Deti „Dozáčikovia“ vystúpili so skráteným programom , a po ňom ich čakala cesta domov.

  Sme radi, že sme mohli reprezentovať naše mesto, nás, pred celým Slovenskom. Ďakujeme pani Ing. Chmelovej, predsedníčke COOP PRODUKT SLOVENSKO a Družstevnej únii za finančný príspevok, a Dozáčikovi želáme, aby bol potešením pre všetkých, ktorí zavítajú do priestorov DOZA v.d., DOSOS n.o. DSS a RS v Sobranciach.

Mgr. Alica Šabaková

ciara
DOSOS, nezisková organizácia,
073 01 Sobrance