logo
ciara2
ciara2
Bc. Eva Dobiašová, riaditeľka n. o.
e-mail: eva.dobiasova@pobox.sk
telefón: +421 905 135 493
Kontakt:
DOSOS, n. o.
Michalovská 73
073 01 Sobrance
Slovensko

IČO: 35581280
DIČ: 2022009693

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Sobrance
Číslo účtu: 0482951705/0900
IBAN: SK78 0900 0000 0004 8295 1705
BIC:GIBASKBX
ciara
DOSOS, nezisková organizácia,
073 01 Sobrance