logo
ciara2
ciara2
Nezisková organizácia DOSOS zriadila domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko pre zabezpečovanie všeobecne prospešných služieb zameraných na poskytovanie oficiálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre deti a dospelých občanov so zdravotným postihnutím.

Poskytované služby:
DSS poskytuje ambulantnou formou dennú starostlivosť deťom i dospelým s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím.

V DSS sa poskytuje :
  • výchova, poradenstvo, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť
  • pracovná terapia, zdravotná rehabilitácia, v rámci ktorej poskytujeme masérske služby
V DSS je pre klientov k dispozícií masážny stôl, stacionárny bicykel, fit lopty. V rámci zariadenia sa využíva technika pre muzikoterapiu, arteterapiu, audiovizuálna a počítačová technika.
V budove je bezbariérová úprava podlažia s prepravnou plošinou na schodisku.

DSS prijíma klientov od 6 rokov.

NA FINANCOVANÍ DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A REHABILITAČNÉHO STREDISKA SA SPOLUPODIEĽA KSK

ciara2
fotky
ciara
DOSOS, nezisková organizácia,
073 01 Sobrance